2018-10-26 Warszawa spotkanie w Centrum Analiz Strategicznych Rządu RP ws projektu ustawy o zmianach uokp

opublikowano 26-10-2018 23:50

 

 

 

 

 

 

     Komunikat

 26 października 2018 z inicjatywy kol. Krzysztofa Bandosa - prezesa  PFSSK w Centrum Analiz Strategicznych Rządu RP ( CAS)  usytuowanego w obiektach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) odbyło się 2 - godzinne spotkanie z p. Andrzejem Klarkowskim - dyrektorem Departamentu Studiów Strategicznych (DSS) i współpracownikami, w tym naukowcami.

 

 

 

 Statutowi przedstawiciele organizacji społecznych reprezentujących środowiska OSK i KSE w osobach:
1. Krzysztof Szymański - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie
2. Roman Stencel           - prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
3. Krzysztof Bandos       - prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców w Warszawie
4. Jan Szymczak               -  v-ce prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców w Warszawie
5. Krzysztof Tomczak    - członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów

obszernie i szczegółowo uzasadniali oraz wyjaśniali niektóre regulacje prawne projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami i niektórych innych ustaw - będącego efektem prac Zespołu doradczego MIB ds. szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy - powołanego  przez Ministra Pana Adamczyka Zarządzeniem nr 35 z 4 sierpnia 2016r.

Po zakończeniu rozmów z członkami zespołu doradczego MIB - pracownicy i współpracownicy DSS Centrum Analiz Strategicznych spotkali się i rozmawiali z wiceministrem M. Chodkiewiczem i p. B. Oleksiakiem dyr. DTD MIB.

Kompetencją  DSS jest między innymi opiniowanie zgłoszeń do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

zredagował
Roman Stencel