Oferta Ubezpieczeniowa dla członków OIGOSK

opublikowano 20170612 godz. 12:20


 


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskutek wypowiedzenia umowy przez PZU, od 1 marca 2017 Ubezpieczycielem w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie członków OIGOSK i pracowników ośrodków szkolenia kierowców, którzy zdecydowali się na przystąpienie do grupy i ubezpieczyli się - jest TU na Życie WARTA SA.

Dokumentacja, warunki i szczegóły w/w ubezpieczenia grupowego do pobrania po linkami jn:

 • ·    umowa ubezpieczenia,
 • ·    ogólne warunki ubezpieczenia,
 • ·    oferta z zakresem i wysokością świadczeń,

Osoby, które przystąpiły do w/w umowy (lub planują to zrobić) mają prawo do 10% zniżki w ubezpieczeniu w WARCIE OC lub AC pojazdów innych niż szkoleniowo-dydaktyczne.

Wobec ciągle rosnących składek ubezpieczeniowych jest to dodatkowy bonus.

Roman Stencel


 Szanowni Państwo,
Autorski program ubezpieczeniowy Brokerskiego Biura Ubezpieczeń REGIS mediator, Tomasz Żmuda jest skierowany do członków i pracowników OSK należących do OIGOSK. 
Program uzyskał rekomendację Zarządu Izby
Umożliwia zawieranie przez OSK jednolitych w skali całego kraju umów ubezpieczenia w zakresie:

  •    OC, AC, NW pojazdów szkoleniowych,
  •    ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej OSK w zw. z prowadzoną działalnością szkoleniową,
  •   grupowego ubezpieczenia na życie typ P PLUS.

Ubezpieczenie pojazdów jest bardzo korzystne pod względem cenowym, ale również daje ogromne korzyści w zakresie warunków ubezpieczenia. I tak np.:

                    1.     stawki ubezpieczeniowe obowiązują niezależnie od zwyżek / zniżek a dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (np. osoba która przystępuje do Izby i nie ma

                            wypracowanych zniżek, ubezpieczy swój samochód z zastosowaniem tych stawek),

   2.     umowa - bez naliczania zwyżki składki - obejmuje ubezpieczeniem AC i OC pojazdy:
                    a)     używane do prowadzenia działalności gospodarczej,

                            b)    używane do celów szkoleniowych prowadzonej nauki jazdy,

                    3.     nie ma zwyżki składki za wiek kierowcy,
                    4.     odszkodowania będą płatne bez potrącania amortyzacji i udziału własnego, 
                    5.     suma ubezpieczenia AC pojazdów zakupionych jako nowe przez 12 m-cy od daty zakupu jest równa cenie fakturowej pod warunkiem max. przebiegu pojazdu do 70 tys. km (tylko UNIQA)

                    6.     gratisowe ubezpieczenie NNW przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł (tylko UNIQA)
                    7.     deklarowana suma ubezpieczenia AC obejmuje – bez wnoszenia dodatkowej składki wyposażenie dodatkowe pojazdu szkoleniowego (w tym instalację gazową),

            8.     prawo do samochodu zastępczego w ubezpieczeniu AC (tylko UNIQA)
            9.     likwidacja szkód wg miejsca zamieszkania ubezpieczonego,
           10. monitorowanie ubezpieczenia przez nasze biuro w zakresie wykonywania umów ubezpieczenia.
  Wystawcami polis są:  

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA 

 Przykładowa taryfikacja składek ubezpieczeniowych znajduje się w załączonej tabeli.

 

Przykładowe składki roczne ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych

Wysokość składki uzależniona jest od marki i okresu eksloatacji pojazdu, miejsca zamieszkania właściciela,

 
 
 
 
 
 
 
 
Pojazd, założenia ubezpieczenia
PZU (zł)
UNIQA (zł)
AC
OC, NW
OC, NW, AC (pakiet)
AC
OC, NW*
OC, NW, AC (pakiet)
Samochody osobowe

rodzaj, marka:

osob., Renault Clio , Peugeot  206 

 
OC - 356 NW - 66
 
 
 
 

okres eksploat.:

nowy,
2 124
1 974
1 560
260
1 400

s. ubezp. ac:

SU 40.000 zł

 
 
 
 
 

rodzaj, marka:

osob., Nissan Micra, Toyota Yaris

 
OC - 292 NW - 66
 
 
 
 

okres eksploat.:

nowy,
1 740
1 626
1 560
260
1 400

s. ubezp. ac:

SU 40.000 zł

 
 
 
 
 

rodzaj, marka:

osob. Chevrolet Aveo

 
OC - 307 NW - 66
 
 
 
 

okres eksploat.:

nowy,
1 738
1 639
1 560
260
1 400

s. ubezp. ac:

SU 40.000 zł

 
 
 
 
 

rodzaj, marka:

osob. Nissan Micra 1.2 ccm

 
OC - 461 NW - 66
-
 
 
-

okres eksploat.:

3 lata,
1 146
909
323

s. ubezp. ac:

23.300 zł
 
 
 

Pozostałe pojazdy

 
 
 
 
 
 

rodzaj, marka:

cięż., MAN
 
OC - 1 283 NW - 22
 
 
 
 

okres eksploat.:

nowy,
7 268
4 297
2 214
620
2 834

s. ubezp. ac:

SU: 180.000 ZŁ

 
 
 
 
 

rodzaj, marka:

cięż., MAN
 
OC - 1 294 NW - 22
-
 
 
-

okres eksploat.:

8 lat
1 620
1 230
620

s. ubezp. ac:

SU: 100.000 zł

 
 
 
rodzaj:
AUTOBUS
 
OC - 730 NW - 264
-
 
 
-

okres eksploat.:

7 lat
1 292
660
380

s. ubezp. ac:

SU: 100.000 zł

 
 
 
                 
 
 
 

Wypełnione wnioski dotyczące spraw ubezpieczeń komunikacyjnych prosimy przesyłać na adres:

UNIQA SA Oddział Koszalin

ul. Hołdu Pruskiego 3/2, 75-607 Koszalin, tel. / +48 602 178 449

 

Poza tą umową przygotowaliśmy dla Państwa również otwartą umowę grupowego ubezpieczenia na życie typu P PLUS. Wystawcą polisy jest PZU na życie SA. Oferta ta jest skierowana do wszystkich osób (fizycznych lub prawnych), które są członkami Izby lub są pracownikami należących do Izby OSK. Przy przyjmowaniu do tego ubezpieczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza medycznego ani odbycie badań lekarskich. Do ubezpieczenia można przystąpić w dowolnym momencie obowiązywania umowy generalnej. Ubezpieczenie zacznie się od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Państwo opłacicie składkę i prześlecie deklarację przystąpienia do umowy.

 
Wysokości i rodzaje świadczeń są przedstawione w tabeli.
 

Druki dokumentów do pobrania i wypełnienia (z rozszerzeniem pdf) umożliwiające zawarcie tych ubezpieczeń są dostępne  na  naszej stronie internetowej www.brokerregis.pl (zakładka: dokumenty).

 

Opis ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia gupowego

Polisa 71175298 – 1 kwietnia 2008 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczeń

1. śmierć ubezpieczonego

35 000

2. śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

70 000

3. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

280
4. śmierć małżonka
8 750

5.  śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

15 750

6.  śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba, (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25 roku życia

2 600

7.  śmierć rodzica, teścia

1 400

8.  Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

2 800

9) Leczenie szpitalne – osoby do 69 roku życia

 a) za każdy dzień pobytu w szpitalu
30

b)  w okresie pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu, jeżeli jest on pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku.

60

9. Ciężkie choroby – zachorowanie:   osoby do 69 roku życia

zawał serca, chirurgiczne leczenie chorób naczyń wieńcowych – by – pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda – Jakoba,  zakażenie wirusem HIV, będące następstwem bezpośredniego wykonania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi

3 000

10. Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

tak

Składka miesięczna

40 zł.

 

                UWAGA !!!

Do ubezpieczenia mogą przystąpić współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci

 W sprawach ubezpieczeń grupowych wnioski ubezpieczeniowe prosimy przesyłać na adres:

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń REGIS mediator, Tomasz Żmuda
75-608 Koszalin, ul. Zwycięstwa 193 tel. / +48 602 178 449